Financiële verantwoording

De Financiële rapportage over het afgesloten jaar komt hier beschikbaar zodra de financiële cijfers door het bestuur zijn goedgekeurd. 

Het Beloningsbeleid van de stichting :
Uitvoerende musici werken op declaratiebasis.
Bestuursleden en andere vrijwilligers ontvangen alleen een vergoeding voor gemaakte kosten.

Financiële rapportage 2020
balans 2020
Exploitatie 2020

Financiële rapportage 2019
Balans 2019
Exploitatie 2019

Financiële rapportage 2018Balans 2018
Balans 2018
Exploitatie 2018

Financiële rapportage 2017
Balans 2017
Exploitatie 2017

Financiële rapportage 2016
Balans 2016
Exploitatie 2016

Financiële rapportage 2015
   Balans 2015
   Exploitatie 2015

Financiële rapportage 2014
   Balans 311214
   Exploitatie 2014

Financiële rapportage 2013
   Balans 311213
   Exploitatie 2013

Financiële rapportage 2012
Balans 31122012
Exploitatie 2012