ANBI

Stichting Orgelfonds Wouw heeft nu de culturele ANBI status !

In december 2017 is onze aanvraag  om de stichting Orgelfonds Wouw de status te verlenen van een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) door de Belastingdienst goedgekeurd. Dat betekent dat uw gift aan het orgelfonds aftrekbaar is voor de belasting. 
Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.
Het hoofddoel van de stichting Orgelfonds Wouw is het bijeenbrengen van voldoende geld om het onderhoud van het Verschueren-0rgel in de Lambertuskerk te Wouw goed te kunnen blijven uitvoeren.

Meer informatie over ANBI vindt U hier