Concerten in 2021

Wij zijn verheugd dat we een aantal mooie concerten dit jaar hebben kunnen laten doorgaan. Op zondag 7 november zullen we ons laatste concert uitvoeren met Sam Everaers als organist. Sam heeft een erg mooi programma samengesteld met werken van Leon Boelmann, J.S. Bach, Nicolas Lemmens, Gordon Young, Cesar Franck, Hendrik Andriessen en Denis Bédard.

N.B. Afhankelijk van wijziging van de geldende corona-beperkingen kan het nog steeds gebeuren dat er wijzigingen in ons programma moeten worden doorgevoerd.

Culturele ANBI status

De Belastingdienst heeft aan onze Stichting
de culturele ANBI status toegekend gekregen.

Wat is het belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI?
Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.
Als U interesse heeft om onze Stichting financieel te steunen kunt U contact opnemen via Contact in het menu.
voor meer informatie ga naar link