Lambertuskerk

Wouw is een dorp in West-Brabant tussen Bergen op Zoom en Roosendaal. De monumentale Lambertuskerk ziet u al vanaf de snelweg naar Zeeland.

Begin 13e eeuw werd melding gemaakt van een kapel, gewijd aan Onze Lieve Vrouw in het Woud. In 1270 heeft men een bedehuis in steen opgetrokken. Bij restauratiewerkzaamheden na 1944 zijn daar de fundamenten nog van teruggevonden. In 1304 werd deze kerk verheven tot parochiekerk. Eind 15e eeuw werd begonnen met de bouw van een kerk in de stijl van de Vlaamse en Kempense gotiek. De toren werd omstreeks 1480 gebouwd. De kerk van Wouw uit 1525 spreekt tot de verbeelding door haar afmeting en proporties. Haar inwendige maten: lengte van het koor en schip 61,23 meter, breedte middenschip 19,38 meter en de transept breedte was 41,09 meter. Deze zeer grote dorpskerk is waarschijnlijk toe te schrijven aan de groei van de bevolking, de Sint Lenaerts-verering en de impulsen van de Heren van Bergen op Zoom. De meest waarschijnlijke bouwmeester is Anthonis I Keldermans en zijn zoon Rombout geweest. Interessant is te weten dat Arnold en Elisabeth van Hove, Heer en Vrouwe van Breda, in 1277 het Tienderecht en het Patronaatsrecht over de parochie Wouw geven aan de Abdij van Sint Bernardus op de Schelde te Hemiksem bij Antwerpen. Vanaf die tijd tot 31 december 1874 zijn de pastoors van Wouw benoemd door de Abt van de Bernardusabdij te Hemiksem. De Cisterciënzermonniken werden door de Fransen verdreven in 1794. Dit verklaart de beslissing van Abt Dominicus Boyen om in 1827 het koorgestoelte uit 1690, afkomstig van de abdij, in Wouw te plaatsen. Dominicus Boyen werd in 1813 tot pastoor benoemd te Wouw. Hij overlijdt in 1847. In 1882 werd de kerk gerestaureerd. In 1944, 2 dagen nadat zij zich teruggetrokken hadden uit Wouw,  werd het gebouw opgeblazen door de Duitsers, waarbij ook het beroemde koorgestoelte werd vernield. Hoewel vrijwel het gehele interieur bij de verwoesting verloren is gegaan, zijn de achttien Cisterciënzerbeelden en de acht beelden der Deugden van de 17e-eeuwse koorbanken behouden gebleven. Het betrof oorspronkelijk negentien beelden die heilig of zalig verklaarde Cisterciënzers, alsmede twaalf vrouwenfiguren die de deugden verzinnebeelden. De beelden werden vervaardigd door kunstenaars als Artus Quellinus de Jonge, Lodewijk Willemsens en Hendrik Frans Verbruggen. Los daarvan is er een beeld van Sint-Sebastiaan uit het eerste kwart van de 16e eeuw. In de westgevel van de kerk, boven de hoofdingang, bevindt zich een gebrandschilderd raam uit 1937, vervaardigd door Joep Nicolas voor de Wereldtentoonstelling te Parijs die in dat jaar plaatsvond.

Lambertuskerk 1952 in restauratie, Aero foto

De kerk werd schitterend door Alphons Siebers in 1953 hersteld.

 

Voor een rondleiding samen met historische foto’s op canvas en muziek kunt u bellen +31(0)165 301839. De opbrengst besteden we aan het groot onderhoud van het orgel.
Tevens is er in 2008 een dvd gemaakt over de Lambertuskerk met de naam “Juweel van Wouw”. Sinds kort is er in de kerk een Librije.
Hierin komt de geschiedenis tot leven van de Cisterciënzers uit Hemiksem en Bornem.