Verschueren-orgel (1984)

De Sint-Lambertuskerk te Wouw werd in de Tweede Wereldoorlog vrijwel volledig verwoest. Na de herbouw is er een orgel geplaatst. Dit instrument was kwalitatief niet echt goed.
Begin jaren tachtig werd besloten een nieuw instrument te laten bouwen door de firma Verschueren Orgelbouw. Onder advies van Hans van der Harst kwam het werkstuk tot stand in de jaren 1983/1984. De tongwerken zijn gemaakt in een laat-zeventiende-eeuwse stijl*. Op 6 mei 1984 is het orgel ingewijd, waarna het in gebruik is genomen met een bespeling door de organisten Jan Walraven en Guus Siebelink. Het instrument is door Verschueren bekroond met het opusnummer 1000 en neemt een bijzondere plaats in binnen het oeuvre van deze bouwer.

*Hollandse voorbeelden uit de 17e en 18e eeuw. (Hooglandse Kerk Leiden en Nieuwe Kerk Amsterdam)
Restauratie 2013
Het Verschueren-orgel kreeg de laatste jaren problemen met de bespeelbaarheid ten gevolge van ‘versuikering’ van de loden conducten. Front- en binnenpijpen die door middel van een conduct ‘gevoed’ werden, kregen steeds meer te maken met windverlies, waarbij zelfs sommige conducten spontaan braken. Bij het groot onderhoud door Slooff Orgelbouw zijn in 2013 alle oude conducten vervangen door nieuwe met een hoger tinpercentage (zie de afb.). Ook werd al het pijpwerk afgenomen en het orgel schoongemaakt. Na herplaatsing volgde egalisatie van de intonatie.